На 1 и 2 юни ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково организира Дни на отворените врати и предоставя свободен достъп на всички, желаещи да станат съпричастни към работата и постиженията на учителите и учениците в гимназията.
Тези дни са изпълнени с интересни образователно-възпитателни събития. Училището ни показва различна образователна среда, показва екипната работа и играта като метод за учене.
Образованието е приоритет, но също така е важен и изборът на средно училище, където ученикът да се чувства добре, да бъде спокоен и уверен, да бъдат оправдани очакванията му, да бъдат задоволени образователните му потребности и да има възможност за добра реализация. ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково предлага всичко това.
На бъдещите гимназисти се разясняват особеностите на обучение в ПГДС, като се информират за професиите, по които ще се осъществи приемът за учебната 2021/2022 година. Седмокласниците имат възможност да се запознаят отблизо с постиженията и резултатите на участници в състезанията по професии, в които традиционно гимназията ни заема призови места; да се докоснат до атрактивната страна на специалностите Строителство и архитектура, Системно програмиране, Мебелно производство, Горско и ловно стопанство, Парково строителство, Геодезия и Недвижими имоти.
Кандидат-гимназистите могат да поговорят с настоящи ученици, с преподаватели по различни предмети, с ръководството на училището, както и да разгледат материалната база. Получават и компетентни отговори на въпросите, които ги вълнуват:

  • Какви професии се изучават в ПГДС?
  • Каква реализация намират завършилите?
  • Как се осъществява приемът?
  • Как протича един учебен ден при нас?
  • Каква е разликата между ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково и другите гимназии?
    Надяваме се с Дните на отворени врати да помогнем на седмокласниците за тяхната професионална ориентация, за вземането на решение къде да продължат образованието си, като не забравят, че добрият избор е за цял живот.