ЕРАЗЪМ+ 2023 г.

Уважаеми ученици, уважаеми педагогически специалисти, Стартираха дейностите по проект с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-VET-000127240 по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Краткосрочна мобилност за ученици и персонал”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „Европейски практики за приобщаване и професионален успех”,… Прочети повече