Уважаеми ученици, уважаеми педагогически специалисти,

Стартираха дейностите по проект с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-VET-000127240 по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Краткосрочна мобилност за ученици и персонал”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „Европейски практики за приобщаване и професионален успех”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.
Право на кандидатстване за участие имат всички ученици завършващи Х и ХI клас дневна форма на обучение през 2023/2024 учебна година по специалностите: „Системно програмиране”, „Геодезия”, „Горско и ловно стопанство“ и „Парково строителство и озеленяване”.

На 22.11.2023 г. /сряда/ от 14:30 ч. в конферентната зала на гимназията ще се проведе ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА