За учениците в самостоятелна форма на обучение предоставяме конспектите, по които ще се определят годишните им оценки: