Уважаеми родители,

Каним Ви на заседание на Обществен съвет на ПГДС „Цар Иван Асен II“, което ще се проведе на 14.11.2019 г. от 18:00 ч. в сградата на гимназията, стая 201, при следния дневен ред:

  1. Учредяване на обществен съвет към ПГДС „Цар Иван Асен II”
  2. Избор на членове- 5 редовни членове от родителите, 3 резервни членове от родителите, 1 представител на финансиращия орган, 1 представител на работодателите.
  3. Избор на председател за срок от 3 години.
  4. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и  дейността на обществените съвети към детските градини и училища.
  5. Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.
  6. Други.