Национално външно оценяване (НВО)

Със Заповед No РД 09-2121/ 28.08.2020 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) през учебната 2020 – 2021 година.