Национално външно оценяване (НВО)

Със Заповед No РД09-1805/ 31.08.2021 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) през учебната 2021 – 2022 година.