Национално външно оценяване (НВО)

Със Заповед No РД09-2050/ 28.08.2023 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) през учебната 2023 – 2024 година.