Национално външно оценяване (НВО)

Със Заповед No РД09-4065/ 30.08.2022 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) през учебната 2022 – 2023 година.