По повод седмицата на  патрона МО на класните ръководители проведе урок по родолюбие на тема „Имената на улиците пазят историческата памет на града ни“. Организатори на урока са Диана Конгалова и Росица Висарионова. Бяха представени 5 презентации за основните булеварди и главни улици в град Хасково. Презентиращите ученици наложиха идеята, че имената на улиците в градовете са като подписи на културата. Те са значим елемент от градската идентичност. В нашия град  имена на улиците отразяват местната история и запазват спомена за миналото. Участниците се представиха в екипи 8 – 9 клас. Така те разпределиха своите задачи и представиха впечатляващи факти за миналото и настоящето на избраната от тях улица.

360⁰ видео от открития урок: