Във връзка с наближаващият патронен празник на гимназията ПГДС „Цар Иван Асен II“ обявява конкурс в категориите: рисунка, фотография и есе/стихотворение. Условията за участие са:

  • Всеки ученик може да участва в отделните категории
  • Срок за предаване: до 11.03.2024 г. на кл. ръководител
  • Формат за рисунка – А4/А3
  • Формат за снимка – 20/25
  • Обем на есе – минимум 1 печатна страница/максимум 3

ОТЛИЧЕНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИ!