Инж. Диана Димитрова и инж. Недрет Касим участваха във Форум 2024 „Бъдещето се формира днес – образование, иновации, партньорства“, организиран на 18.01.2024 г. от Лесотехнически университет в партньорство с Министерство на образованието и науката и Министерство на земеделието и храните.

В събитието се включиха заместник-министър Мариета Георгиева, Ваня Тивидошева – директор на дирекция ПОО, представители на работодателски организации, висшето образование и професионални гимназии.  

Основна цел на събитието бе да обедини ключови участници от образователната система и бизнес сектора с цел създаване на диалог и партньорство в подкрепа на бъдещите професионални кадри.

В рамките на форума бе открита новоизградена зала за иновативни образователни технологии за квалификация на преподаватели.