На 10 и 11 ноември 2023 г. в Пловдив се проведе Втората национална среща на Националния ученически парламент. Гимназията ни получи покана за участие и делегати бяха дванадесетокласниците Петър Георгиев и Николай Милушев. Националния ученически парламент е формирование на ученическите съвети с цел участието на младите хора в подобряването на българското образование. Нашите представители работиха в комисиите за развитие на ученическото самоуправление и националното външно оценяване. Петър и Николай взеха участие в разискването на политики за младите хора и развитие на училищната общност. Срещата им предостави платформа за диалог с представители на институциите (заместник-министри и експерти) върху важни за учениците теми.