„Един добър учител може да създаде надежда, да възпламени въображението и да вдъхнови любовта към ученето“

Брад Хенри

В днешния 5 октомври учителите в ПГДС „Цар Иван Асен II“ бяха изненадани с малко цвете символ в екологична опаковка, дело на сръчните ръце на учениците и учителите от специалност Парково строителство и озеленяване. По този начин те напомниха, че освен да вдъхновява и да бъде за пример, учителят може и трябва да формира  съзнателно отношение у обучаваните към природата, към своето близко обкръжение, както и да ангажира училищната общност – ученици, преподаватели и родители във всекидневната култура за опазване на околната среда.

Г-жа М. Топалова, директор на гимназията, също се присъедини с емоционални думи за празника:

Скъпи колеги,

Обръщам се към Вас с уважение и поклон пред Вашия педагогически опит и заслуги, за да Ви честитя Международния ден на учителя. Вие сте хората, които създават втори дом на децата. Вие им подарявате не просто знания, а сигурно място, където да се чувстват разбрани и подкрепяни. Вие създавате мечти и ежедневно доказвате, че всеки ученик може да бъде отличник чрез своите умения или талант. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.

Честит празник!