На 14 юли 2023 г. 20 ученици от специалности „Системно програмиране“, „Строителство и архитектура“ и „Мебелно производство“ с техните ръководители Живка Милчева и Георги Тодоров се завърнаха от двуседмично обучение в Германия по проект „Мислете умно! Мислете зелено!“, по програма Еразъм+. Проектът е насочен към интегриране на зелени технологии и управление на качеството на професионалното образование. Програмите, по които се обучаваха възпитаниците на гимназията са свързани с усвояване и надграждане на  практически умения за програмиране, приложение и оптимизиране на устройства и софтуер за управление, работа с CAD системи и 3D принтиране. Възпитаниците на ПГДС „Цар Иван Асен II“ са се отличили от всички останали групи от Словакия, Испания, Сърбия, България и Франция не само с добрата си предварителна теоретична подготовка, но и с добро владеене на английски език и възпитание.

Резултатите от проведената мобилност са:

  • Повишено качество на придобитите професионални умения на реално работно място в условията на европейски стандарти;
  • Практически умения за работа с иновативни съвременни техники и технологии;
  • Повишена пригодност за заетост;
  • Подобряване способността за адаптивност в прехода между училищната скамейка към първото работно място;
  • По-висока конкурентноспособност на европейския трудов пазар въз основа на придобитите сертификати: Europass Mobility ECVET.