Във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Библиотеката като образователна среда“, учениците от читателския клуб в ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково отбелязаха Международния ден на майчиния език – 21 февруари. Пред връстниците си те представиха стихотворение на Пушкин на български, турски, украински и арменски – майчин език за тези общности в гимназията ни. „Аз Ви обичах“ прозвуча и в рецитации на английски, немски и руски – езиците, изучавани в училище. 

С тази инициатива насърчаваме многоезичието и културното разнообразие, толерантността и диалога между езиковите и културните традиции на различните общности.