На 1 декември в ПГДС “ Цар Иван Асен II“ отбелязахме Световния ден за борба срещу СПИН с редица инициативи.
В първия час във всички класове на гимназията бе представена презентация, след която учениците обсъдиха разликата между СПИН и ХИВ, симптоми, начини на предаване и предпазване.
Освен това бяха раздадени информационни материали и червени лентички – символи на болестта.
А спортните игри бяха под надслов “ Живот без СПИН“.