Българийо – днес независима –
дарявам ти тези слова:
Пред никого, тиха и хрисима,
не свеждай смирено глава!

Нашият Ден на независимостта няма блясъка на американския 4 юли, а го заслужава, защото е граден с усилията на посветени държавници, със силата на уверен в себе си народ. Волята на този народа е оповестена с камбанен звън и топовни салюти в града на Асен и Петър – след забравата и униженията на робството, една древна държава възкръсва за нов живот. Възгласът от Манифеста: „Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“ е демонстрация на сила, воля, мощ, но и връзка с традицията и с историческото минало. Дава ни увереност и самочувствие. Отрежда ни достойно място в световната история. Независимостта короняса и освети институцията Българска държава! Независимостта е най-голямата доблест на историята на българския народ! България е била и ще бъде!
Честит Ден на независимостта!

Маргарита Топалова
Директор на ПГДС „Цар Иван Асен II“