За втора поредна година ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково работи в сътрудничество с ПИЦНВ – Хасково. Гимназията ни е избрана за пилотно училище по Национална програма за превенция на употреба на психоактивни вещества в училищна среда. В гимназията е изградена доброволческа мрежа от ученици, преминали през съответните обучения. Доброволците Християна Недялкова и Мирослав Чобанов от 11д клас и Божидара Велчева и Милена Тодорова от 10б клас, заедно с училищния психолог – г-жа Красимира Тюмбелева проведоха повече от 10 занятия по метода „Връстници обучават връстници“ в 8д и 9б клас. Учениците работеха в групи по различни казуси, свързани с предлагането на наркотици на подрастващите и как да отказват подобни предложения. Проведоха се тематични занятия: „Възрастта като предизвикателство“, „Употребата на ПАВ“, „Алтернативи“ и „Приятелството. Да помогнеш на приятел“. Темите провокираха интереса на участниците. Те разгорещено спориха, смело заявяваха позиция, изказваха аргументирано мнение. Срещите бяха полезни, защото се създаде позитивна среда, изградена на доверие и взаимно уважение. Гимназистите разбраха, че дрогата не е решение, а добре прикрита лъжа, личен договор със смъртта, при който доброволно се отказваш от свободата на разума си, а илюзорният рай води в ада. Доводите, които мотивират младежите  да кажат „НЕ“ на наркотиците са желанието, животът им да принадлежи на тях самите, а не на ПАВ; да живеят пълноценно и да се радват на всеки лъч светлина.

Всички участници се обединиха около посланието: „Животът е безценен, не го заменяйте за дрога, която отнема свободата ви!“.