ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2022 г.

ТЕОРИЯ

Дата на провеждане:  20.06.2022г.

Място на провеждане:

 сп. „Строителство и архитектура“- стая 101, 102,103

сп. „Системно програмиране“-стая 201, 202, 302

сп. „Мебелно производство“ – стая 203, 204 и 205

сп. „Недвижими имоти“ – стая 103, 104 и 105

Начало на изпитите:  08:30 часа

ПРАКТИКА

Дата на провеждане:

сп. „Строителство и архитектура“ – 30,31.05 и 01.06.2022г.  от  08:30 часа

сп. „Мебелно производство“ – 30,31.05 и 01.06.2022г.  от  08:30 часа

сп. „Недвижими имоти“ – 30,31.05.2022г.  от  08:30 часа

сп. „Системно програмиране“ – 30,31.05.2022г.  от  08:30 часа

 Място на провеждане:

 сп. „Строителство и архитектура“ – ст. 105 и 205

сп. „Мебелно производство“ – Работилница по дървообработване/получаване на задания/, по предварителен график

сп. „Недвижими имоти“ – Актова зала

сп. „Системно програмиране“ –  ст.303 , 304 и   305

Срок за оповестяване на резултатите:  до три дни след провеждане на съответния изпит .

Място за оповестяване на резултатите: кабинет на заместник- директор УПД