Нека заедно дадем живот на училищната библиотека!
Дари по свой избор литература или средства.
Кога? – На голямото междучасие, всеки учебен ден
Къде? – Етаж „Строителство и архитектура“, отговорник Здравка Борисова


Ние обновяваме училищната библиотека, защото тя развива и насърчава четенето, търсенето на
информация, проучването, мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес,
Предоставя стимулираща среда за личностно, социално и културно развитие на учениците.