Екологичното образование и възпитание са неизменна част от обучителния процес в нашата гимназия. Възпитаниците ни участват в многобройни еко-инициативи на училищно и общинско ниво. Като заслужен резултат ПГДС „Цар Иван Асен II” получи награда от РИОСВ-Хасково за принос в развитието на екологичното образование и опазването на околната среда.