Поради установени положителни на Covid-19 случаи и във връзка с предписание на РЗИ – Хасково, учениците от XIIа,  XIIв,  XIг и  IXд, преминават в ОРЕС за периода 18 – 22.10.2021 г.

За посочения период гимназията преминава на нова организация на учебния ден: