На база заповед No РД 09-1809/ 31.08.2021 г. на министъра на образованието Директорът на ПГДС определи дати за провеждане на държавните изпити по професията, както и срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.