Начало
Навигация
Начало
Новини
Специалности
План - прием
Постижения
Преподаватели
Проекти
Еразъм+
Училище на бъдещето
Спорт
Електронен дневник
Други документи
Образци на документи
ДЗИ 2021
Държавни изпити по професията
Външно оценяване
Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство
Свободни места
Самостоятелно
Работилница
Предоставяни услуги
Самооценка на качеството на ПОО
Контакти
Адрес: 6300 Хасково
ул. "Пловдивска" № 37
Директор:
038 / 665134
Зам. директори:
038 / 661013
038 / 622047
Канцелария:
тел./факс: 038 / 663897
Счетоводство:
038 / 663867
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
 
СПЕЦИАЛНОСТ "ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО" - СЛЕД 7 КЛАС

Характеристики:

Срок на обучение - 5 години.

ІІІ та степен на професионална квалификация по професията "Техник лесовъд, горски стражар /полицай/".

От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността

  

Реализация:

- държавни лесничейства, охрана на частни и държавни горски рибовъдни и дивечови стопанства;
- специалисти по дърводобив, залесяване и отглеждане на горски насаждения;
- специалисти по борба с ерозията и изграждането на обезопасителни технически съоражения.

Училището предлага  специализирани кабинети по:

Ботаника с дендрология - хербарии от широколистни и иглолистни представители, семенна сбирка със зимни клони и пъпки, шишарки.

Лесовъдство, лесоползване и почвознание - табла с недостатъците на дървесината и видовете сечи прилагани в горите на РБългария, почвени профили характерни за региона, сбирка от минерали, сбирка от дървесни видове характеризиращи текстурата и физичните свойства на дървесината.

Защита на гората и рибовъдство - сбирка с насекомни вредители и гъбни заболявания, табла с представители от ихтиофауната, препарати от риби характеризиращи региона.

Борба с ерозиятя, лесоустройство, таксация и екология - табла характиризиращи ерозиятя и съоръжения предпазващи ги от нея. 

Ловно стопанство  - сбирка от ловни, защитени видове птици и бозайници, сбирки и табла определящи начина на стопанисване и подборен отстрел на дивеча, рога, черепи и кожи  даващи възможност за оценка на ловни трофеи.

За високата професионална подготовка кабинетите разполагат с телевизори, DVD, мултимедия.

Балообразуващи оценки: 2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и биология от Свидетелството за основно образование. 

   

   

 
< Предишна
 
ПГДС "Цар Иван Асен ІІ" - град Хасково
© 2014 Haskovo.info & stdask