Начало arrow Новини
Навигация
Начало
Новини
Специалности
План - прием
Постижения
Преподаватели
Проекти
Еразъм+
Училище на бъдещето
Спорт
Електронен дневник
Други документи
Образци на документи
ДЗИ 2021
Държавни изпити по професията
Външно оценяване
Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство
Свободни места
Самостоятелно
Работилница
Предоставяни услуги
Самооценка на качеството на ПОО
Контакти
Адрес: 6300 Хасково
ул. "Пловдивска" № 37
Директор:
038 / 665134
Зам. директори:
038 / 661013
038 / 622047
Канцелария:
тел./факс: 038 / 663897
Счетоводство:
038 / 663867
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
 
Новини
Патронен празник
21 мар 2021
На 19 март, „ПГДС „Цар Иван Асен II“ - Хасково чества своя патронен празник!

Той е най-значимият, най-вълнуващият за едно училище. Той е доказателство за съхранените ценности и традиции. Той предлага поглед към бъдещето, но и вглеждане в историята.
Ние, наследниците на Цар Иван Асен II, се гордеем с патрона си - дипломат и политик. Иван Асен II безусловно е колос в българското историческо минало. Той е ярък, дързък, силен и в същото време много спокоен и уравновесен владетел. Името му събужда уважение и респект. Той е най-великият владетел на Втората българска държава, заварил я рушаща се и оставил я като империя на три морета, връщайки на България територии, признание и престиж, каквито страната ни не е имала от близо 300 години. Цар Иван Асен II – дипломатът, извел България до позицията на империя и безспорен хегемон в геополитическите процеси на Европейския югоизток.
Празникът на училището е празник на всеки от нас. В ден като този ние се докосваме до духа и магията на една традиция, която обединява всички: ученици, учители, родители – нашата училищна общност.
За втора поредна година отбелязваме празника на училището в условията на социална изолация и електронно обучение. Въпреки това имахме надежда и на всички ни се искаше да отбележим този специален ден по подобаващ и тържествен начин. Затова предвиждахме амбициозна празнична програма, наситена с прояви със състезателен характер, но ситуацията ни възпрепятства. Въпреки това не липсваха мероприятия, в които се включиха немалка част от учениците и учителите.
И макар че днес няма да чуем ръкоплясканията и няма да видим усмивките ви, имам удоволствието да обявя победителите в конкурса за рисунка, посветен на Иван Асен II:
 
 I-во място: Рая Живкова Жекова - VIII д клас
 II-ро място: Сесилия Стойчева Куртева - VIII д клас
 III-то място: Атанас Георгиев Николов - VIII а клас

Имаме победители и от конкурса за създаване на електронно съдържание на тема „Добрият избор е за цял живот“.
I-во място: Кристина Валентинова Бангиева- VIII а клас

 Поощрителни награди:
Мирослава Пламенова Цветкова - XI в клас
Дейвид Иванов Лавчев – XII б клас
Даниел Венциславов Илиев - XII а клас
Дариян Николов Карагьозов - VIII д клас
Борислава Драгомирова Иванова, Делчо Златков Георгиев, Мирослав Иванов Чобанов - X д клас

Скъпи ученици, вие сте надеждата и бъдещето! Пожелавам ви да сте силни, ученолюбиви, отговорни и да следвате мечтите си! Пожелавам ви да бъдете добри хора, да успявате със знания и умения и навсякъде, където и да се намирате, да сте горди, че сте възпитаници на „ПГДС „Цар Иван Асен II“ - Хасково!
Уважаеми учители, Вие давате на младите хора увереността и силата, с които да вървят напред! Всички трудности на времето, през което преминаваме заедно, са предначертани да се кали духът ни. Пожелавам Ви да сте горди с личностите, които подготвяте и възпитавате, и с успехите, които постигате! Пожелавам духът Ви да е свободен да покорява новото познание!
С вяра, сила, вдъхновение и благослов нека успехите ни се множат!
Честит празник!
 Маргарита Топалова
 Директор на „ПГДС „Цар Иван Асен II“- Хасково
 
Световен ден на рециклирането
21 мар 2021
Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем, от нашите деца.

През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling ) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път. Тази година денят ще се чества за четвърти път. Целта е да бъдат популяризирани историите на хора, общности и градове, за които намаляването на отпадъците и рециклирането са приоритет.
Ако всеки човек на късче от своята земя би направил всичко възможно, колко красива би била нашата земя?! За да го докажат, учениците от ПГДС „Цар Иван Асен II“ също се включиха с инициативи и  отбелязаха  Световния ден на рециклирането. IXа и IXг клас проведоха онлайн Час на класа #Без отпадъци. Учениците  с голям ентусиазъм и ангажираност дискутираха въпроси, свързани с това, какво може да направи всеки от нас за предотвратяване на последиците от замърсяването, намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране. Водени от мисълта на Чехов: „Околната среда – това сме аз и ти“,  изразиха мнение, че за да живеят в по-чиста и красива среда, могат да променят навиците си и да изградят такива за разделно събиране на отпадъците и намаляването им чрез съзнателно и отговорно поведение.

Рециклиращата индустрия спестява над 700 млн. тона емисии на въглероден диоксид всяка година. А с продължаващите глобални унищожения от пожари, наводнения и суши, светът има нужда да намалява въглеродните емисии, за да смекчи последиците от изменението на климата.В тази връзка и като продължение на дискусията учениците демонстрираха забавната страна на рециклирането, като изработиха  интересни предмети от отпадъчни продукти.

Атанас Радичев и Михаил Христов, специалност Системно програмиране, запознаха съучениците си  от XI а клас с проекта PGDSave Water . Идеята за него е пряко свързана с това, колко вода се използва всеки ден в училище и каква е нейната цена. Проектът включва преработване на ВиК инсталацията, така че използваната вода от измиванията на ръцете да се използва повторно в тоалетните казанчета. Атанас и Михаил са убедени, че това, което спестяваме днес, ще бъде полезно утре. Проектът предизвика оживена дискусия в класа за начините, чрез които той да се разпространи сред останалите институции, както и какви други отпадъчни продукти могат да се рециклират, посочвайки причините защо е важно рециклирането: спестява енергия, намалява сметищата, защитава дивата природа, има ползи за икономиката и помага за справянето с климатичните проблеми.
 
ПГДС „Цар Иван Асен II“- Хасково закупи  дробилка за клони като част от изграждането и експлоатацията на система за компостиране и  рециклиране на растителните отпадъци от поддръжката на двора на гимназията. Във връзка с това ученици от специалност Горско и ловно стопанство и Парково строителство и озеленяване, под ръководството на класния си ръководител - инж. Недрет Касим, изготвиха презентация Първа стъпка в рециклирането.

Всички участници в инициативите се обединиха около идеята, че боклукът трябва грамотно да се използва, а по-добре да се преработва, давайки на вече използваните суровини втори живот, и напомниха,че природата може без човека, но човекът не може без природата. 
Обучението в ОРЕС продължава до края на месеца
19 мар 2021
ЗАПОВЕД № 529
От 19.03.2021г.


На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка със Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-748 от 19.03.2021 г. на Министъра на образованието и в условията на чл.115а ал.1 от ЗПУО.

НАРЕЖДАМ:

Учебните занятия в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково за учениците в дневна и задочна форма на обучение да се осъществяват от разстояние в електронна среда през платформата Майкрософт Тиймс /Microsoft Teams/ за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обучението да се осъществява по всички учебни предмети вкл. учебна и производствена практика синхронно /присъствия и текущи оценки/, които се отразяват в електронния дневник на училището.
Учебния час да бъде с продължителност 40 минути.
Организацията на учебния ден както и утвърденото седмично разписание да се спазва стриктно.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители  и ученици по електронен път за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на:
Маргарита Андонова – ЗДУД по общообразователните предмети
инж. Диана Димитрова – ЗДУПД по специални професионални предмети

ДИРЕКТОР: /Маргарита Топалова/
 
Пореден успех на олимпиадата по английски език
13 мар 2021

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката развиват ключови компетентности и умения, изключително необходими на учениците в съвременното общество. В условията на COVID провеждането им е трудно, но въпреки това нашите ученици с желание участват и показват добри резултати. Гордеем се с постижението на Яница Христозова от 9 клас, специалност Парково строителство и озеленяване. Тя взе участие в Областния кръг на олимпиадата по английски език и записа един от най-високите резултати за областта – 89 точки, само на една точка от класиране за Националния кръг. В ситуация на онлайн обучение учениците имат още по-голяма необходимост от интелектуални изяви. Надяваме се резултатът на Яница и нейната преподавателка по АЕ – г-жа Живка Милчева да мотивира повече ученици за участия в олимпиади и да покажат таланта и познанията си, защото само в конкурентна среда могат да придобият опит като състезатели и увереност във възможностите си. Яница Христозова и Живка Милчева ще продължат съвместната си работа, обединени от общата цел – отлично представяне в предстоящите изяви.

 

 
Преминаване към обучение в електронна среда от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.
12 мар 2021
ЗАПОВЕД № 508
От 11.03.21 г.


На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД-01-258 от 10.03.2021 г. на РЗИ град Хасково и в условията на чл.115а ал.1 от ЗПУО.

НАРЕЖДАМ:


Присъствените учебни занятия в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково да се осъществяват от разстояние в електронна среда през платформата Майкрософт Тиймс /Microsoft Teams/ за периода от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

Обучението да се осъществява по всички учебни предмети синхронно /присъствия и текущи оценки/, които се отразяват в електронния дневник на училището.

Учебния час да бъде с продължителност 40 минути.

Организацията на учебния ден както и утвърденото седмично разписание да се спазва стриктно.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители  и ученици по електронен път за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на:

Маргарита Андонова – ЗДУД по общообразователните предмети
инж. Диана Димитрова – ЗДУПД по специални професионални предмети

ДИРЕКТОР: /Маргарита Топалова/

ПГДС "Цар Иван Асен ІІ" - Хасково

 
Дни на Цар Иван Асен II в ПГДС
09 мар 2021
Днес, на 9 март, Туристически информационен център – Хасково и учителите по история в ПГДС – Венера Димитрова и Марин Гегов подготвиха познавателна игра, с която учениците от 9 и 12 клас имаха възможност да демонстрират знанията си за исторически събития и свързаните с тях личности и емблематични места. 12-класниците, разделени в 2 отбора, под ръководството на инж. Златина Стойнова и с помощта на геодезически уреди, търсиха точки със скрити знаци. Деветокласниците пък получиха свитъци с въпроси, които ги насочваха към паметници и макети в двора на училището, където да открият своите скрити „съкровища“. Играта премина много емоционално под зоркия поглед на царските особи – Иван Асен II и царицата. Инициативите във връзка с патрона ще продължат и през следващите дни.
 
Дни на патронния празник на гимназията
09 мар 2021

На днешната дата, 9 март 2021 г., се навършват 791 години от най-успешната битка в българската история. Тя е една от най-значимите не само във Второто българско царство, а по принцип в цялата ни история. Тя се равнява по значение на битката при Ахелой (917 г.); на битката при Онгъла, водена от Аспарух, с която на практика се създава Дунавска България; на победата на Тервел над арабите при Константинопол (718 г.); на победата на Крум над Никифор Геник (811 г.); на победата на цар Самуил при Траянови врата (986 г.). Победа, отекнала в цяла Европа!
През 1230 г. при Клокотница армията на цар Иван Асен II побеждава силите на епирския деспот кир Теодор Комнин. След победата Царство България постига своето най-голямо териториално разширение в цялата си история, а страната ни се превръща във водеща сила в европейския югоизток.
Малко са историческите събития, които с такава охота се обсъждат от всички. А нас, наследниците на Иван Асен II, винаги ни изпълва с гордост, защото е пример за това, колко работа може да се "отхвърли", колко опасности да се преодолеят, когато всички са сплотени в малък, но здрав юмрук, който може да посрещне всяка заплаха.
С поставяне на указателни табели по екопътека „Цар Иван Асен II“ на 1.03. и поднасяне на цветя на паметника в с. Клокотница на 7.03. ученици от специалностите Горско и ловно стопанство и Мебелно производство поставиха началото на честванията на патронния празник, който тази година ще бъде отбелязан на 19.03.2021 г.

Вижте цялата програма с предвидени мероприятия

 
Ден на освобождението на България
03 мар 2021
България –
горчив, но велик стенопис от куршуми,
пред който завинаги аз коленича!…
 
Трети март е клетва за вярност пред идеалите на Ботев и Левски, и на всички онези борци, дали живота си за нашата свобода!
Трети март е знак за почит и преклонение пред България, която носим винаги в сърцата си!
Трети март като национален празник е много повече от едно тържествено слово, венци на признателност пред подвига и панихида в храмовете за героите. Той е част от нашата национална идентичност!
Днес е ден за размисъл, ден, в който за миг да изоставим забързаното ежедневие, да изличим от съзнанието си брътвежа за маловажното и да отворим очите си за истински значимото. Нека да се замислим какви щяхме да бъдем без свободата, без способността да определим себе си, без възможността да можем да предадем миналото си като свят завет на идните поколения.
Днес повече от всякога трябва да пазим и да помним, че Трети март е цената, за да бъдем свободни. Да знаем, че ние сме паметта на нашето Утре и да предадем най-ценния урок по родолюбие, който започва с името на връх Шипка! Саможертвата на опълченците респектира, вдъхновява, мотивира и се превръща във висша ценност за всеки българин! С безпримерен героизъм те успяват да върнат самочувствието на угнетения роб и да се почувства свободен. Макар и „шъпа спартанци“, те се превръщат в могъща сила за морално вдъхновение на народа ни и безпристрастна мярка за преценка пред съда на съвестта на всеки един от нас!
143 години ние не спираме да приемаме Трети март като синоним на свободата, да препрочитаме историята си и да почитаме героите! Нека подвигът им ни дава вяра, самочувствие и отговорност, с които да пазим и обичаме свободна България!
Ръководството на ПГДС „Цар Иван Асен II“ – гр. Хасково честити националния празник на всички свои учители, служители, ученици и родители!
 
8-класниците ви поздравяват
02 мар 2021

По случай празниците в началото на март - Баба Марта и Деня на освобождението на България, нашите осмокласници изработиха прецентации с които поздравяват своите учители и съученици в гимназията.

Вижте изработените от тях презентации.

 
Училищен кръг на Националното състезание „Най-добър млад строител“
02 мар 2021
На 23.02.2021 г. в ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково се проведе училищният кръг на Националното състезание „Най-добър млад строител“. В него  взеха участие ученици от 11 и 12 клас от специалност Строителство и архитектура.
Състезанието е проява, която дава възможност на учениците да демонстрират теоретичната си подготовка, практическите си умения и компетентностите си за изпълнение на различни  строителни дейности. Състезанието е и основата, на която се организират и атрактивни извънкласни дейности, насочени към изграждане интереса на учениците към професията; насърчава ги да развиват  творческите си способности; учи ги на трудова дисциплина и работа в екип. Категориите, в които гимназистите мериха сили, са Облицовки и настилки, Сухо строителство, Зидария и Мазилки, шпакловки и бояджийски работи. Последната категория бе най-оспорваната в състезанието и сериозно затрудни избора на журито.
Като безапелационен фаворит в категорията Мазилки, шпакловки и бояджийски работи се наложи Елена Благомирова Митрева – XIб клас. Второто място е за Димитрия Добромирова Димитрова – XIIд клас, а Анелия Петрова Петрова – XIб клас остана на трето място.
В категорията Облицовки и настилки почетното първо място зае Иван Дяков Иванов – XIб.
Тодор Живков Тодоров и Марин Станимиров Данев от XIб клас са победителите в категория Сухо строителство.
В категория Зидария челното място заслужено заеха Мирослав Николаев Патуров и Димитър Николаев Колев от XIб клас.
Емоциите от състезанието вече отзвучават. Постигнатото радва, но и задължава. Класиралите се на призовите места ученици ще участват на регионалния кръг на състезанието, което ще се проведе на 26.03.2021 г., а домакин ще е ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково.
Г-жа Топалова, директор на гимназията, удостои всички участници с грамоти и предметна награда и изрази уверението си, че ни очакват още по-успешни професионални изяви.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 11 - 20 от 521
 
ПГДС "Цар Иван Асен ІІ" - град Хасково
© 2014 Haskovo.info & stdask