Покана за заседание на 16.11.2020 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ                                                                        В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО за провеждане на заседание                   УВАЖАЕМИ… Прочети повече

Конспекти за 20-21 учебна година

За учениците в самостоятелна форма на обучение предоставяме конспектите, по които ще се определят годишните им оценки: Общообразователна подготовка – по предмети и класове Предмети от професионалната подготовка – по специалности и класове

Покана за провеждане на заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТВ ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВОза провеждане на заседание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.20,… Прочети повече

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ                                                                         В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВОза провеждане на заседание                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.… Прочети повече