Блог

Конспекти за 20-21 учебна година

За учениците в самостоятелна форма на обучение предоставяме конспектите, по които ще се определят годишните им оценки: Общообразователна подготовка – по предмети и класове Предмети от професионалната подготовка – по специалности и класове

Покана за провеждане на заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТВ ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВОза провеждане на заседание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.20,… Прочети повече

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ                                                                         В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВОза провеждане на заседание                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.… Прочети повече

Заявление за промяна на лицето за контакт с училището

В съгласие с Наредбата за приобщаващо образование, при отсъствие на родителите за повече от един месец от страната, те трябва да посочат лице за контакт при необходимост от страна на училището. В тази връзка за улеснение на родителите публикуваме готова… Прочети повече

Поименен състав на Обществения съвет към ПГДС „Цар Иван Асен II“

Със заповед на директора на ПГДС „Цар Иван Асен II“, на базата на писмено уведомление от Община Хасково, писмено уведомление от Представител на работодателите и протокол от събрание на родителите, бе определен поименния състав на Обществения съвет към гимназията: 1.… Прочети повече