Конспекти за 20-21 учебна година

За учениците в самостоятелна форма на обучение предоставяме конспектите, по които ще се определят годишните им оценки: Общообразователна подготовка – по предмети и класове Предмети от професионалната подготовка – по специалности и класове