Покана за заседание на 29.03.2021 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ                                                                        В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО за провеждане на заседание                   УВАЖАЕМИ ДАМИ… Прочети повече

Патронен празник

На 19 март, „ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково чества своя патронен празник!Той е най-значимият, най-вълнуващият за едно училище. Той е доказателство за съхранените ценности и традиции. Той предлага поглед към бъдещето, но и вглеждане в историята.Ние, наследниците на… Прочети повече

Обучението в ОРЕС продължава до края на месеца

ЗАПОВЕД № 529От 19.03.2021 г. На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка със Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-748 от 19.03.2021 г. на Министъра на образованието и в условията на чл.115а ал.1… Прочети повече

Световен ден на рециклирането

Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем, от нашите деца. През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling ) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път. Тази година денят ще се… Прочети повече

Пореден успех на олимпиадата по английски език

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката развиват ключови компетентности и умения, изключително необходими на учениците в съвременното общество. В условията на COVID провеждането им е трудно, но въпреки това нашите ученици с желание участват и показват добри резултати.… Прочети повече

Преминаване към обучение в електронна среда от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

ЗАПОВЕД № 508От 11.03.21 г. На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД-01-258 от 10.03.2021 г. на РЗИ град Хасково и в условията на чл.115а ал.1 от ЗПУО. НАРЕЖДАМ: Присъствените учебни занятия в ПГДС „Цар Иван… Прочети повече

Дни на Цар Иван Асен II в ПГДС

Днес, на 9 март, Туристически информационен център – Хасково и учителите по история в ПГДС – Венера Димитрова и Марин Гегов подготвиха познавателна игра, с която учениците от 9 и 12 клас имаха възможност да демонстрират знанията си за исторически… Прочети повече

Дни на патронния празник на гимназията

На днешната дата, 9 март 2021 г., се навършват 791 години от най-успешната битка в българската история. Тя е една от най-значимите не само във Второто българско царство, а по принцип в цялата ни история. Тя се равнява по значение… Прочети повече

Ден на освобождението на България

България – горчив, но велик стенопис от куршуми, пред който завинаги аз коленича!… Трети март е клетва за вярност пред идеалите на Ботев и Левски, и на всички онези борци, дали живота си за нашата свобода! Трети март е знак за почит и преклонение пред България, която носим винаги в сърцата си! Трети март като… Прочети повече