Заявление за промяна на лицето за контакт с училището

В съгласие с Наредбата за приобщаващо образование, при отсъствие на родителите за повече от един месец от страната, те трябва да посочат лице за контакт при необходимост от страна на училището. В тази връзка за улеснение на родителите публикуваме готова… Прочети повече

Поименен състав на Обществения съвет към ПГДС „Цар Иван Асен II“

Със заповед на директора на ПГДС „Цар Иван Асен II“, на базата на писмено уведомление от Община Хасково, писмено уведомление от Представител на работодателите и протокол от събрание на родителите, бе определен поименния състав на Обществения съвет към гимназията: 1.… Прочети повече

Покана за провеждане на заседание на обществения съвет

Уважаеми родители, Каним Ви на заседание на Обществен съвет на ПГДС „Цар Иван Асен II“, което ще се проведе на 14.11.2019 г. от 18:00 ч. в сградата на гимназията, стая 201, при следния дневен ред: Учредяване на обществен съвет към… Прочети повече