Нашите ученици получават както месечни стипендии: за успех, по доход, пътни разходи за пътуващи извън населеното място ученици, така и еднократни целеви стипендии: за постигнати високи резултати от ученика в училищната, извънучилищната и извънкласна дейност или за преодоляване на еднократни социални обстоятелства.
Ежегодно нашите ученици получават и предметни награди за постигнати успехи в областта на науката, спорта или за цялостно представяне в дейности популяризиращи училището.