На провелото се 22-24 март 2024 г. шестнадесето Национално състезание по информационни технологии в гр. Благоевград, гимназията бе представена от дванадесетокласниците Иван Дачев и Арам Дерандонян. Макар и без призово място те останаха непобедени с резултат от 186.5 точки от максимално възможните 190. Впечатлени от проекта им в направление Уеб сайт – електронна борса за учебници, журито им връчи сертификати удостоверяващи прием в университетите съорганизатори на събитието: ТУ – София, УНИБИТ – София и ЮЗУ – Благоевград, както и покана за участие в Национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика 2024“, организирана от ХТМУ – София. В резултат от представянето им Гимназията получи покана да подпише договор за сътрудничество с ТУ – Суфия.

Същите двама ученици миналата година бяха класирани четвърти със сайта им Виртуална разходка в ПГДС – Хасково