Със заповед на министъра на образованието и науката ПГДС „Цар Иван Асен II“ получава статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение по Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната инфраструктура“. В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост 28 професионални гимназии от цяла България ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания.
ПГДС получава статута след като се класира на челните позиции след извършено индивидуално оценяване на професионалните гимназии.