Уважаеми ученици,
Уважаеми педагогически специалисти,
Стартираха дейностите по проект с регистрационен номер 2022-1-BG01-KA122-VET-000074876  по Програма „ЕРАЗЪМ +” Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „МИСЛЕТЕ УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

На 13.10.2022г. в Актовата зала на ПГДС „Цар Иван Асен II“ в изпълнение на проектните дейности се проведе информационна среща със заинтересованите страни – ученици, педагогически специалисти и представители на фирми от региона – „АНТИВО АРТ“ ЕООД, „ВАЛПЕРС КОНСУЛТ“ ООД и „ЕН ДЖИ ЕН“ ООД. На срещата екипът за управление на проекта представиха целите, целевите групи, очакваните резултати и въздействието от изпълнението на проектните дейности.

Бъдещите участници в мобилности по проект „Мислете умно! Мислите зелено“ се запознаха с механизма и критериите за подбор, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за изпълнение.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици завършващи Х и ХI клас дневна форма на обучение през 2022/2023 учебна година по специалностите: „Системно програмиране”, „Строителство и архитектура” и „Мебелно производство”.
За участие в Мобилност на персонала имат право да кандидатстват всички педагогически специалисти.