24 май! Светъл и благодатен! В него, както казва Иван Вазов, има някаква Великденска тържественост. Той е Великден на духа и на просветата. Словото и просвещението са онова, към което побягват душите, за да се спасят от мрака на невежеството. На 24 май благославяме словото и със свещенодействие разтваряме книгите, защото носим в сърцата си надеждата, че те са пътя към духовното спасение. Нека на днешния 24 май – Ден на българската азбука, просветата и култура и на славянската книжовност, осъзнаем, че да сътворяваме себе си е предизвикателство, на което трябва да отговаряме всеки ден. А да се упражняваме в духовното, означава да творим в главите си свят, а в сърцата си – светлина.
На вас, ученици, пожелавам да помните своя род и език!
На Вас, учители – да имате сили, за да продължите да втъкавате в идните поколения своите знания, душа и любов!
И нека всички ние – ученици и учители, да пазим жив пламъка на духовното безпокойство!
Честит празник на българския дух!

Маргарита Топалова
Директор на ПГДС „Цар Иван Асен II“