Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че присъственото обучение се възстановява от 14.02.2022 г. за всички паралелки от 8 до 12 клас.