Училището разполага с внушителен фонд от дигитални учебни материали по предметите от професионалната подготовка: филми, чертежи, клипове, презентации, документи и теми за подготовка за държавните зрелостни изпити. Те са създадени от нашите преподаватели, за да бъдат използвани за подготовка и самоподготовка на учениците от всяко място, по всяко време и на всяко устройство, което е свързано с интернет.