Стимулираме нашите ученици да участват в множество ученически състезания и олимпиади, състезания по професиите и спортни турнири. Ежегодно имаме успехи и призови класирания на всеки етап от състезанията – общински, областни, регионални и национални. Няма област в която да не могат да се намерят купи и медали изложени с гордост и самочувствие на училищната витрина.