Във връзка с честването на патронния празник на гимназията ПГДС „Цар Иван Асен II“ обявява конкурси на тема „Училище мое“. В конкурсите може да участва всеки ученик, като срока за предаване на творбите е до 06.03.2023 г. в стая 200.