На основание Заповед N. РД 09-2209 от 04.02.2022 г. на Министъра на образованието, ръководството на ПГДС уведомява всички ученици, родители и учители, че от 07.02 до 11.02.2022 г. присъствено ще учат учениците от 10 и 12 клас. За учениците от 8, 9 и 11 клас се организира ОРЕС. Началото на учебното време започва от 8:00 ч. с продължителност на учебния час – 40 минути.