Днес, на 9 март, Туристически информационен център – Хасково и учителите по история в ПГДС – Венера Димитрова и Марин Гегов подготвиха познавателна игра, с която учениците от 9 и 12 клас имаха възможност да демонстрират знанията си за исторически събития и свързаните с тях личности и емблематични места. 12-класниците, разделени в 2 отбора, под ръководството на инж. Златина Стойнова и с помощта на геодезически уреди, търсиха точки със скрити знаци. Деветокласниците пък получиха свитъци с въпроси, които ги насочваха към паметници и макети в двора на училището, където да открият своите скрити „съкровища“. Играта премина много емоционално под зоркия поглед на царските особи – Иван Асен II и царицата. Инициативите във връзка с патрона ще продължат и през следващите дни.