Задължителен държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

Задължителният държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация,сесия май-юни 2023 г. ще се проведе при следната организация (като дни и места за провеждане):