Подкрепа за успех

Успехът е онова нещо, за което всички мечтаят. Всеки разбира думата „успех“ по различен начин. За да си успешен, е необходима мотивация и упорит труд. За успеха на учениците от Царската гимназия допринася и работата по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за… Прочети повече