ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ                                                                         В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВОза провеждане на заседание                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.… Прочети повече