Педагогически специалисти

Име

Длъжност

Образование

Специалност

ПКС

Маргарита Топалова Директор Висше - магистър  История и география
 Право
 Управление на средното образование
ПКС II
Маргарита Андонова Зам. директор  по учебната дейност Висше - магистър  История и география ПКС III

инж. Диана Димитрова

Зам. директор  по учебно-производствената дейност Висше - магистър

 Механична технология на дървесината

ПКС III
Маринела Ангелова  Главен учител по български език и литература Висше - магистър  Български и руски език и история
 Детска и юношеска психология
ПКС III
Мариана Тянкова Старши учител по български език и литература Висше - магистър  Български и немски език
 Германистично езикознание
ПКС III
Мария Петрова Старши учител по български език и литература Висше - магистър  Българска филология
 Езикознание
ПКС III
Мария Атанасова Старши учител по български език и литература Висше - магистър  Българска филология
 Педагогическо и психологическо консултиране
ПКС III
Янка Коемджиева Главен учител по математика Висше - магистър  Математика и информатика
 Организация и управление на образованието
ПКС I
Росица Висарионова Старши учител по математика и физика Висше - магистър  Физика и математика ПКС V

Недялка Делчева

Старши учител по математика Висше - магистър  Математика и информатика  ПКС III

Елена Делчева

Старши учител по физика и астрономия Висше - магистър  Физика и математика
 Информатика
ПКС III
инж. Станимир Даскалов Висше - магистър  Инженерна физика
 Информатика и информационни технологии

ПКС III

Ганка Митева Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър

 Математика и информатика
 Софтуерни технологии

ПКС V
Татяна Генева Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Математика и информатика
 Софтуерни технологии
ПКС V
Елена Вълканова Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Информатика ПКС IV
инж. Елена Кирева Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Електроника  ПКС V 
Виолета Иванова Старши учител по информатика и ИТ Висше - магистър  Математика
 Информатика
ПКС IV
Диана Конгалова Старши учител по биология и здравно образование Висше - магистър  Екология и опазване на околната среда Биоразнообразие, екология и консервация ПКС III
Силвия Григорова Старши учител по биология и химия Висше - магистър  Биология и химия ПКС III
Венера Димитрова Старши учител по история и цивилизация Висше - магистър  История ПКС IV
Марин Гегов Учител по история и цивилизация Висше - бакалавър  История
Павлина Стефанова Старши учител по география и икономика Висше - магистър  География ПКС IV
Малина Захариева - Мичева Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър

 Счетоводна отчетност
 Психология;  Комуникативни нарушения

ПКС III
Красимира Георгиева Старши учител по обща професионална подготовка Висше - магистър   Българси език и френски език
 Английски език
 Икономика
 ПКС III
Здравка Борисова Старши учител по обществени науки Висше - магистър

 Философия 

ПКС IV
Живка Милчева Главен учител Висше - магистър  Немска филология
 Английски език
ПКС II
Милена Никова Старши учител по немски език Висше  бакалавър  Български и немски език ПКС IV
Красимира Димитрова Старши учител по английски език Висше  бакалавър

 Английски език  и български език            

 
Недялка Вълканова Старши учител по английски език Висше - магистър

 Английски език и методика
 Музика и естетика 

ПКС III 
Милена Давидова Старши учител по английски език Висше - магистър

 Български език и английски език  
 Английска филология - лингвистика и превод

ПКС ІV 
Антон Петев Старши учител по английски език Висше - магистър

 Английска филология
 Образователен мениджмънт

 ПКС V
Георги Тодоров Старши учител по английски език Висше - магистър  Английска филология
 Превод и бизнес комуникация
ПКС V 
Славейка Милкова Старши учител по английски език Висше - магистър  Български език и немски език
 Английски език
ПКС ІII
Валентина Ванчева Учител по руски език Висше - магистър  Руска филология
 Английски език и методика
ПКС V 
Иван Колешев Старши учител по физическо възпитание  Висше - магистър  Физическо възпитание ПКС II
Стайко Стоев Старши учител по физическо възпитание  Висше - магистър  Физическо възпитание ПКС II
Росен Тодоров Старши учител по физическо възпитание  Висше - магистър  Физическо възпитание
 Консултативна психология
ПКС ІV
Петър Бойчинов Старши учител по физическо възпитание  Висше - магистър  Физическо възпитание ПКС ІV
инж. Милен Милков Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър 1. Инженер по механична технология на дървесината ПКС V 
инж. Борислав Петров Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Мебелно производство
 Стопанско управление и администрация
 Информатика и информационни технологии
ПКС III
инж. Светлана Боримечева Учител, теоретично обучение Висше - бакалавър  Технология на дървесината  
Тихомир  Жеков Старши учител, практическо обучение Полувисше  Механична технология на дървесината  ПКС ІV
инж. Атанас Филипов Старши учител, практическо обучение Висше - магистър  Педагогика на обучението по техника и технология  
инж. Димитрия Масларова Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Промишлено и гражданско строителство ПКС V
инж. Вера Чепишева Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Промишлено и гражданско строителство ПКС V
инж.Златина Стойнова Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Геодезия  
арх. Манол Манолов Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Архитектура
инж. Иван Петков  Учител, практическо обучение Висше - магистър  Промишлено и гражданско строителство  
инж. Недрет Касим Старши учител, теоретично обучение Висше - магистър  Горско стопанство
 Биология и химия
ПКС III
Илияна Локмова  Учител, практическо обучение Висше - бакалавър  Агрономство. Лозаро-градинарство

инж. Кръстю Крайнов

Учител, теоретично обучение Висше - магистър  Строителство на сгради и съоръжения
Красимира Тюмбелева Психолог Висше - магистър  Психология ПКС III
Атанас Тодоров Старши възпитател Висше - магистър  Агроном-полевъд ПКС ІІ
Павлина Макова Възпитател Висше - магистър  Електронна техника и микроелектроника
Живко Христов Възпитател Професионален бакалавър  Машиностроене, металообработване и металургия