Иновация в ПГДС

От 2018 г. Професионална гимназия по дървообработване и сторителство "Цар Иван Асен II" е обявена за иновативно училище с въвеждането на предмета "Топиари". Tопиарното изкуство е геометрично декоративно оформяне на дървета и храсти чрез резитби, използвайки за целта шаблон или извършвайки операциите „на ръка“.